Gyógyszerekkel és gyógytermékekkel kapcsolatos szolgáltatásainkról az alábbi menüpontok alatt tájékozódhat:

Forgalomba hozatallal kapcsolatos eljárások

   Allopátiás (originális-, generikus-, WEU-, tradicionális növényi-, hibrid-, informed consent- ill. second brand)
     és homeopátiás gyógyszerek:
  - forgalomba hozatala (a továbbiakban: törzskönyvezés) engedélyezéséhez szükséges dokumentációjának
    összeállítása, adatlapok, űrlapok előkészítése, értékelése, az összeállított törzskönyvezési dokumentációjának
    előzetes validálása, illetve az eljárással kapcsolatos teljes körű ügyintézés, tanácsadás
  - családbővítésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés
  - kísérőiratainak fordítása angolról magyarra ill. magyarról angolra
  - forgalomba hozatalával kapcsolatos egyéb eljárások (globál számozásra történő áttérés, forgalomba hozatali
    engedély visszavonása, forgalomba hozatali engedélytől való eltérés, osztályozási csoportba történő besorolás
    vagy annak változtatása, véglegminta engedélyeztetése, MAH transzfer, új kiszerelési egység hozzáadása/törlése,
    patikán kívüli forgalmazás engedélyeztetése) teljes körű ügyintézése, tanácsadás
   Elhatárolási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás (gyógyszer - orvostechnikai eszköz - gyógyászati segédeszköz -
     étrend-kiegészítő - kozmetikum)

Megújítási eljárás                                                  Klinikai vizsgálatok                                          Farmakovigilancia
Forgalomba hozatali engedély módosítása          Gyógyszer-nagykereskedelem                         Gyógyszergyártás
Gyógytermékek                                                     Párhuzamos kereskedelmi tevékenység          Gyógyszerismertetés