Gyógyszerekkel és gyógytermékekkel kapcsolatos szolgáltatásainkról az alábbi menüpontok alatt tájékozódhat:

Forgalomba hozatallal kapcsolatos eljárások
Megújítási eljárás
Forgalomba hozatali engedély módosítása
Gyógytermékek
Klinikai vizsgálatok

   Klinikai vizsgálat engedélyezési dokumentációjának előzetes véleményezése, validálása
   Klinikai vizsgálati tevékenység és/vagy klinikai vizsgálóhely hatósági ellenőrzésével kapcsolatos
     tanácsadás, intézkedési terv összeállítása, vizsgálóhelyi SOP-k elkészítése
   I. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálóhellyé minősítéshez szükséges dokumentáció elkészítése,
     előzetes áttekintése, tanácsadás

Gyógyszer-nagykereskedelem
Párhuzamos kereskedelmi tevékenység
Farmakovigilancia
Gyógyszergyártás
Gyógyszerismertetés